ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530159
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040035
รหัส Obec 6 หลัก :
  530159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านม่วง
ตำบล :
  ตระกาจ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660408
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระกาจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)


นายบัวพัน ขันตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน