ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530160
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040036
รหัส Obec 6 หลัก :
  530160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sriudomsamtarom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านซำตารมย์
ตำบล :
  ตระกาจ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0918323405
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  sriudomsum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระกาจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 23:34:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์


นายเสกสรรค์ สามสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน