ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530162
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040059
รหัส Obec 6 หลัก :
  530162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phungoen school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านภูเงิน
ตำบล :
  ภูเงิน
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-653218
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 15:15:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)


นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน