ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530163
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040060
รหัส Obec 6 หลัก :
  530163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระทิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkrathing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองกระทิง
ตำบล :
  ภูเงิน
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969887
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มิถุนายน 2408
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง


นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน