ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530165
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040062
รหัส Obec 6 หลัก :
  530165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าพระตระกาศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tapratrakat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านท่าพระ
ตำบล :
  ภูเงิน
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045605041
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิิถุนายน 2509
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ


ดร.สมัย ทองมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน