ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530167
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040078
รหัส Obec 6 หลัก :
  530167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Diang(Plee Seuksa)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเดียงตะวันออก
ตำบล :
  เวียงเหนือ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045663459
โทรสาร :
  045663459
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)


นายสมัย อดทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน