ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530169
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040089
รหัส Obec 6 หลัก :
  530169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laidumtamao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านไหล่ดุม
ตำบล :
  สังเม็ก
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969113
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  laidumschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปฐมวัย, คณิตคิดขั้นสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สังเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา


นายนำพล กิ่งมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน