ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530173
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040079
รหัส Obec 6 หลัก :
  530173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Diangtawantok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเดียงตะวันตก
ตำบล :
  เวียงเหนือ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0-4566-3264
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  sch11@sskedu4.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเดียง(พลีศึกษา) บ้านสว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 06:41:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก


นายทองคำ รักษาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน