ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530175
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040053
รหัส Obec 6 หลัก :
  530175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namkhuap-nondu(Kongthapbok-Upatham)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านน้ำขวบ
ตำบล :
  บึงมะลู
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0813605366
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พ.ค.2516
อีเมล์ :
  namkhwb.nondu@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงมะลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)


นายวิเชียร วงษ์ราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน