ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแท่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530176
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040054
รหัส Obec 6 หลัก :
  530176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาแท่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tathaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านตาแท่น
ตำบล :
  บึงมะลู
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969880
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/01/2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มออีแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงมะลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาแท่น


นายสุเรียน สนทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแท่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน