ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530179
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040057
รหัส Obec 6 หลัก :
  530179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtalad -Noonpueay school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองตลาด
ตำบล :
  บึงมะลู
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660423
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงมะลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:25:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย


นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน