ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530180
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040092
รหัส Obec 6 หลัก :
  530180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongthoukhuynamsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองตึก
ตำบล :
  เสาธงชัย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969116
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  nongtuksch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:07:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส


นายชรลอน โชติรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน