ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530182
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040094
รหัส Obec 6 หลัก :
  530182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 27
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairatvitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านชำเม็ง
ตำบล :
  เสาธงชัย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660261
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:16:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27


นายอุดร ประสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน