ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530183
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040096
รหัส Obec 6 หลัก :
  530183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเม็กพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NONGMEKPHITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองเม็ก
ตำบล :
  เสาธงชัย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660195
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มีนาคม 2516
อีเมล์ :
  nongmek@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:24:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา


นางนิลยา นาไชยธง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2