ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530185
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040064
รหัส Obec 6 หลัก :
  530185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโศกขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sokkampom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโศกขามป้อม
ตำบล :
  ภูผาหมอก
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969889
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูผาหมอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:39:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม


นายธวัชชัย กิ่งมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน