ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530186
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040095
รหัส Obec 6 หลัก :
  530186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banporntip
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านพรทิพย์
ตำบล :
  เสาธงชัย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660195
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2523
อีเมล์ :
   pt.58_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มมออีแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:03:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรทิพย์


นายสุระพิด เถาว์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน