ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530187
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040065
รหัส Obec 6 หลัก :
  530187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านด่าน
ตำบล :
  ภูผาหมอก
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/01/2477
อีเมล์ :
  kosoltee5@gmail.com.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูผาหมอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:55:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่าน


นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน