ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530188
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040039
รหัส Obec 6 หลัก :
  530188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungyaimaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านทุ่งใหญ่
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-924080
โทรสาร :
  045-924081
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/09/2458
อีเมล์ :
  thungyai2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนมดงรัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 19:22:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)


นายวิชัย วรรณทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน