ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530189
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040040
รหัส Obec 6 หลัก :
  530189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคก(อสพป.32)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhok(ASPP.32)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2462
อีเมล์ :
  bankhokaspp322019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนมดงรัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:08:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)


นางพรพรรณ บุตตะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน