ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะทาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530190
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040041
รหัส Obec 6 หลัก :
  530190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะทาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPATAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปะทาย
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0817890567
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  somsakprasan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 13:17:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะทาย


นายสมศักดิ์ ประสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน