ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530192
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040067
รหัส Obec 6 หลัก :
  530192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongdeangnoinonyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองเดียงน้อย
ตำบล :
  เมือง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0818777965
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนมดงรัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 22:19:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่


นายวีรชาติ แสงกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน