ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530193
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040037
รหัส Obec 6 หลัก :
  530193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องตาซุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongtasun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านร่อง
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  08-1877-6199
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มกราคม 2511
อีเมล์ :
  rongtasun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนมดงรัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน


นายชาญ สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน