ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530196
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040069
รหัส Obec 6 หลัก :
  530196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannamyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำเย็น
ตำบล :
  เมือง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-661175
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  namyen111@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนมดงรัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:55:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)


นายไพลักษ์ ธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน