ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530197
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040070
รหัส Obec 6 หลัก :
  530197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonpueai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนเปือย
ตำบล :
  เมือง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-661908
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเปือย


นายเหรียญทอง ท้าวมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน