ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530198
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040071
รหัส Obec 6 หลัก :
  530198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรุงสมบุรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrungsomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านรุง
ตำบล :
  รุง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660407
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09กันยายน 2473
อีเมล์ :
  ty13052525@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:12:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์


นายพล สำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน