ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนอาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530200
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040073
รหัส Obec 6 หลัก :
  530200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโดนอาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONAOSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโดนอาว
ตำบล :
  รุง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-650180
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2481
อีเมล์ :
  Donaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:25:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโดนอาว


นายสมยศ ภูสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน