ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530201
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040029
รหัส Obec 6 หลัก :
  530201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชำแจงแมง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chamjangmang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านชำ
ตำบล :
  ชำ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/09/2473
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:04:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง


นายเสมียน ละเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน