ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชนะใช้กิจการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530202
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040030
รหัส Obec 6 หลัก :
  530202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชนะใช้กิจการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chanachaikitjakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านตามูล
ตำบล :
  ชำ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660430
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:29:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชนะใช้กิจการ


นางอัญชลี เกษมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน