ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามเส้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530207
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040077
รหัส Obec 6 หลัก :
  530207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามเส้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samsao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสามเส้า
ตำบล :
  ละลาย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-924450
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  samsaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนมดงรัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามเส้า


นายโกศรี พันธ์ยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน