ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530212
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040014
รหัส Obec 6 หลัก :
  530212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนคูณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonkhun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านโนนคูณ
ตำบล :
  กุดเสลา
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0895789061
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  khooaom@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กบึงระนามโมเดล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเสลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 18:03:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนคูณ


ว่าที่ ร.ต.คมกฤษณ์ วรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน