ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530214
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040016
รหัส Obec 6 หลัก :
  530214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามแยก-หินกอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samyeakhinkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านสามแยก
ตำบล :
  กุดเสลา
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  099-0271669
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  sskedu4_016@sskedu4.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเสลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:10:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง


นายคำปัน จำปาเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน