ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530215
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040018
รหัส Obec 6 หลัก :
  530215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขนุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khanun school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านขนุนตะวันออก
ตำบล :
  ขนุน
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660427,0885953096,0812665541,0921611300
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม2475
อีเมล์ :
  khanun2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงระนาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขนุน


นายวิมล มูลสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน