ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530217
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040017
รหัส Obec 6 หลัก :
  530217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองรุงพระทะเล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongrungpratalay School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองรุง
ตำบล :
  กุดเสลา
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969860
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 /05/2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเสลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:50:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล


นายประมวล สืบวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน