ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขนวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530219
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040021
รหัส Obec 6 หลัก :
  530219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาขนวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nakhanuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนารุ่งเรือง
ตำบล :
  ขนุน
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660416
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิ.ย.2512
อีเมล์ :
  Nakanuan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 20:36:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาขนวน


นายสังคม อินทร์ขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน