ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530220
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040022
รหัส Obec 6 หลัก :
  530220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonghurchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองหัวช้าง
ตำบล :
  ขนุน
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045660267
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:45:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง


นางวนิดา คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน