ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530223
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040024
รหัส Obec 6 หลัก :
  530223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจานทองกวาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchanthongkwaowittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านจาน
ตำบล :
  จานใหญ่
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0819662316
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  CHANTHONGKWAO2562@GMAIL.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จานใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 18:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา


นางสุจิตรา จูมสีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน