ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530224
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040025
รหัส Obec 6 หลัก :
  530224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาลอย-หนองคัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taloy-nongkhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองคัน
ตำบล :
  จานใหญ่
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660267
โทรสาร :
  045-662408
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  saksitsan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศููนย์ประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:26:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน


นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน