ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530225
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040026
รหัส Obec 6 หลัก :
  530225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  champhotaket
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านชำโพธิ์
ตำบล :
  จานใหญ่
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969866
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 ตุลาคม 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มภูกระจาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จานใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:41:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)


นายนิธิศ ธรรมนิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน