ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530226
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040087
รหัส Obec 6 หลัก :
  530226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKANTOM(KURURATSAMAKKI) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านนากันตม
ตำบล :
  สังเม็ก
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969108
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  kantomschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สังเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)


นายบุญมี จันทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน