ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530229
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040047
รหัส Obec 6 หลัก :
  530229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsamran School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  โนนสำราญ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0857687496
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  chutija.2017@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:06:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ


นางจิตรา กุมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน