ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530230
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040048
รหัส Obec 6 หลัก :
  530230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTASAWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าสว่าง
ตำบล :
  โนนสำราญ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0933208350
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  nan_ti_ya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มออีแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 06:35:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง


นายจินดา ศรีรวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน