ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530231
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040049
รหัส Obec 6 หลัก :
  530231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจันทน์หอมตาเสก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chanhomtasek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3,4   บ้านตาเสก,บ้านจันทน์หอม
ตำบล :
  โนนสำราญ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045969877
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิ.ย. พ.ศ. 2508
อีเมล์ :
  chanhomtasekschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 22:55:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก


นายปิยะ การะเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน