ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530233
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040081
รหัส Obec 6 หลัก :
  530233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหิน(อสพป.15)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NONGHIN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองหิน
ตำบล :
  สวนกล้วย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969107
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2501
อีเมล์ :
  nonghin2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2561 เวลา 14:01:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)


นายองอาจ สีพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน