ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530235
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040083
รหัส Obec 6 หลัก :
  530235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนกล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban suankluai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านมะลิวัลย์
ตำบล :
  สวนกล้วย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660264
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มกราคม 2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:09:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย


นายเสถียร จำเริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน