ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530237
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040085
รหัส Obec 6 หลัก :
  530237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเรือคำบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonruekhambon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนเรือ
ตำบล :
  สวนกล้วย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969106
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  nrkbschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงระนาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:26:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน


นายถวิล แพงยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน