ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530240
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030050
รหัส Obec 6 หลัก :
  530240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสะอาดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srisaardwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านศรีสะอาด
ตำบล :
  ศรีสะอาด
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660346
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  srisaard_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.10 กันทราศรีปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 21:44:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม


นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน