ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530242
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030051
รหัส Obec 6 หลัก :
  530242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียนบังอีง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Takienbangeeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านตะเคียนบังอีง
ตำบล :
  ศรีสะอาด
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969185
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ธันวาคม 2496
อีเมล์ :
  tkbe2498@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง


นายประไพ กอกหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน