ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530243
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030032
รหัส Obec 6 หลัก :
  530243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสะแกสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsakaeson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองสะแกสน
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  sch.nhongsakaeson@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 14:16:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน


นางปิยนาถ บุญเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแกสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน