ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530244
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030033
รหัส Obec 6 หลัก :
  530244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBOTHONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ่อทอง
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  0895263066
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 เมษายน 2505
อีเมล์ :
  bothongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กันทราศรีปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อทอง


นายธีรศักดิ์ พฤกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน