ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสกุล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530245
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030034
รหัส Obec 6 หลัก :
  530245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสกุล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansakul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสกุล
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969173
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  bsk33030034@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสกุล


นางเข็มเพชร ประดับศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน